Tel: +381 23 561 791 Fax: +381 23 530 745 | Bagljas - Zapad 7B, Zrenjanin

Proizvodnja predizolovanih fitinga EN 448

Predizolovani lukovi EN 448

Prilikom naručivanja navesti:

 • Spoljni prečnik osnovne cevi “d” u mm
 • ugao skretanja cevi α
 • radijus krivine luka (kd)

U standardnoj formi izvode se sa uglom luka od 90˚ i radijusom od 1,5d i 3d, a na zahtev odgovaramo i sa ostalim uglovima radijusa prema projektnoj dokumentaciji.

Dužina kraka se izvodi prema standardu ili u zavisnosti od potreba Naručioca.

Prečnik medijumske cevi od Ø26,9×2,6mm do Ø1016x10mm

 

Dimenzije predizolovanih lukova EN448

Predizolovane redukcije EN 448

Prilikom naručivanja navesti:

 • d1/d2 (mm) spoljne prečnike osnovnih cevi i debljinu zida
 • oznaku materijala

Redukcioni komad je sastavljen od čelične cevi d1, koncentrične redukcije i čelične cevi d2.

Kako bi se na osnovu aksijalnog pomeranja izbegla velika čeona opterećenja, potrebno je izvršiti redukciju samo za dve normalne veličine.

Redukcioni komad se po standardu oblaže komenzacionim jastucima.

 

Dimenzije predizolovanih redukcija EN448

Predizolovane račve EN 448

Izvode se u varijanti:

 • paralelni etaž sa lukom granka od 90°C
 • etažna račva sa lukom ogranka od 45°C
 • T komad

Prilikom naručivanja navesti:

 • d1/d2 (mm) spoljne prečnike osnovnih cevi
 • debljinu zida i oznaku materijala
 • stepen luka ogranka

 

Predizolovana fiksna tačka

Prilikom naručivanja navesti:

 • spoljni prečnik osnove cevi d (mm)
 • debljinu zida
 • oznaku materijala

Fiksna tačka služi za fiksiranje cevovoda i usmeravanje dilatacionog kretanja usled promene temperature.

 

Dimenzije fiksne tačke EN448

Predizolovani ventili EN 488

Predizolovana zaporna armatura

Prilikom naručivanja mora se navesti precizan opis.

Cevni završeci su pripremljeni za zavarivanje sa iskošenim stranicama prema DIN 2559.

Navedene tabelarne mere odnose se na standardne tipove.

Druge dimenzije izrađuju se po specijalnom zahtevu kupca.

 

Predizolovana zaporna armatura sa odzrakom

Predizolovana zaporna armatura sa odzrakom i odmuljom

Kombinovana predizolovana zaporna armatura sa odmuljom ELE ili/i odzrakom ELÜ su napravljene kao kompletne jedinice za odmulj ili/i odzrak koje se prvenstveno ugrađuju u prstenaste šahte.

Prilikom naručivanja se mora precizno definisati:

 • model
 • vrsta armature
 • namena
 • noralna veličina
 • samo ELE ili/i ELU

Dimenzije predizolovanih ventila EN448

IZOLIR je prva domaća fabrika i vodeća u oblasti proizvodnje predizolovanih cevi za daljinsko grejanje i prateće opreme, kao i u oblasti proizvodnje predizolovanih cevi za gasovode visokog pritiska.

Detaljnije

Najnovije vesti