Zavarivanje robotom


Zavarivanje čeličnih fitinga (lukovi, redukcije, račve, fiksne tačke, ...) vrši se automatski korišćenjem namenskog robota za zavarivanje japanskog proizvođaća "Fanuk".

Zavarivanje se vrši elektrolučnim postupkom zavarivana topljivom žičanom elektrodom, postupkom MIG/Mag, odnosno brojčano postupkom 135. Zavarivanje se vriši u zaštitnoj atmosferi gasne smeše (MAGM) 80% argona i 20% CO2 (M21).

Zavarivanje robotom u potpunosti otklanja mogućnost greške prilikom zavarivanja jer ne postoji odstupanje niti u jednom zadatom parametru zavarivanja.

Provera kvaliteta zavarenih spojeva vrši se radiografskom metodom u procentu po standardu ili po zahtevu kupca, izveštaji se prosleđuju prilikom isporuke predizolovanih elemenata.