English
 
naslovna   o nama   proizvodi   reference   licence   kontakt  

  Predizolovana cevna tehnika EN 253
 
  Tehnologija EN 253
  Predizolovane cevi EN 253
  Zavarivanje robotom
  Predizolovani lukovi EN 448
  Predizolovane redukcije EN 448
  Predizolovane račve EN 448
  Predizolovana fiksna tačka
  Predizolovani ventili EN 488
  Spojnice EN 489
  Predizolovane čelične cevi sa propratnim električnim grejanjem
  Ostali elementi
  Sistem dojave
  Predizolovana čelična cev EN 253 PC200
  Spirofalc obložna cev
  Instrukcije za montažu
  Instrukcije za projektovanje
  Proizvodnja termoskupljajućih spojnica EN 489
  Proizvodnja polietilenskih cevi
  AKZ zaštita čeličnih cevi
  Predizolovane cevi DIN 30670
  Zavarivanje robotom


Predizolovana cevna tehnika EN 253 › Tehnologija EN 253


Poliuretanski proizvodi na bezi ciklopentana

Vodeći se evropskom normom EN 253, po pitanju ispenjivača poliuretanske mase, AD "IZOLIR" nabavkom najsavremenije opreme za predizolaciju i nameštavanje poliuretanskih masa uspeva da prati savremene tokove tehnologije i od druge polovine 2005. godine proizvodi poliuretanske pene na bazi CIKLOPENTANA.

Tvrda poliuretanska pena

Tvrde poliuretanske pene su dobri izolatori jer se sastoje od 92% - 98% zatvorenih ćelija koje su ispunjene izolacionim gasom. Sastav gasa u ćelijama je osnovni faktor termičke provodljivosti poliuretanske pene.

Prednost poliuretanske pene na bazi ciklopentana u odnosu na poliuretansku penu na bazi CO2

Karakteristika Poliuretanske pene je određena izolaciona vrednost, tj. inicijalna termička provodljivost. Prema EN 253 normi, termička provodljivost predizolovanih cevi ne sme biti veća od 0.033 mW/m.K na temperaturi od 50°C. Kroz određeno vreme dolazi do promene ove vrednosti zbog izmene sastava gasova u ćelijama poliuretanske pene, što dovodi do promene vrednosti termičke provodljivosti.
Kod poliuretanske pene na bazi ispenjivača CO2 (ugljen dioksida) nakon kraćeg vremena ugljen dioskid unutar ćelijske strukture poliuretanske pene počinje da se otpušta i izmenjuje sa vazduhom te se na taj način povećava termička provodljivost poliuretanske pene, dok gas ciklopentan ima manju difuzionu vrednost te ćalijska struktura duže zadržava prisustvo ciklopentana sa boljom tj. manjom termičkom provodljivošću i na taj način poliuretanska pena duže zadržava termička svojstva.

Na grafikonu je dat prikaz rezultata labaratoriskog ispitivanja ubrzanog starenja poliuretanske pene predizolovanih cevi sa iskazanim povećanjem vrednosti termičke provodljivosti poliuretanske pene u finkciji vremena.

Rezultati dobijeni u laboratorijskim uslovimaPodručje upotrebe:

IZOPEN predizolovane cevi su u standardnoj varijanti namenjene za transport fluida različitih kontinualnih temperatura do 130 stepeni C, sa dozvoljenim skokovima do 150 stepeni C (IZOPEN PC130). ISte predizolovane cevi se proizvode i u varijanti za rad sa višim kontinualnim temperaturama do 140°C i dozvoljenim kratkotrajnim skokovima do 150°C. Za transport fluida temperatura do 200 stepeni C namenjene su predizolovane cevi sa kombinovanim izolaionim slojem (IZOPEN PC200).

IZOPEN PC130 - tehničke karakteristike:

IZOPEN PC130 predizolovane cevi sastoje se od sledećih elemenata:
1. Matična cev za protok radnog fluida
2. Poliuretanska pena
3. Spoljna zaštitna cev

Matična cev

a) crna čelična bešavna cev po EN 10216-2; DIN 1629
(oznaka materijala: P235GH, St 35.8, St 37.0)
b) crna čelična šavna cev po EN 10217-2; EN 10217-5; DIN 1626
(oznaka materijala: P235GH, St 35.8, St 37-2)
* dimenzije čeličnih cevi od Ø26,9x2,6mm do Ø1016x10mm, oblik i mere prema EN 10220, dužine do 12 m.
Na zahtev naručioca, matična cev može biti i pocinkovana čelična cev, polipropilenska cev, polietilenska cev, aluminijumska, bakarna...

Poliuretanska izolaciona pena

Poliuretanska izolaciona pena je prostor između matične i spoljne zaštitne cevi ispunjen tvrdom poliuretanskom penom sa kontrolisanim sledećim karakteristikama uzorka:
- koeficijent termičke provodljivosti manji od 0,033W/mk
- gustina pene - ne manja od 60 kg/m³
- čvrstoća na pritisak u radialnom pravcu pri 10% deformacije min 0,30 Mpa
- otpornost na smicanje 0,26 MPa
- klasa zapaljivosti po DIN 4102 B3
- pena nije toksična

Spoljna zaštitna cev

Izrađena je od polietilena visoke gustine EN 253 (DIN 8074), dimenzija Ø90-1200mm dužine do 12m, sledećih karakteristika:
- gustina min 944 kg/m³
- koeficijent termike provodljivosti 0,42W/mK
- temperatura omekšavanja po Vicatu 121-124 °C
- prekidno izduženje min. 350%
- granica razvlačenja min. 19Mpa
- otporna na uticaj vlage, slane vode, raznih rastvarača kiselina i baza
- po želji naručioca, spoljna zaštitna obloga može biti i od Al ili pocinkovanog lima, debljine 0,7-1mm