Proizvodnja polietilenskih cevi › Tehnologija


Polietilenske cevi iz proizvodnog programa AD "IZOLIR" proizvedene su u skladu sa EN 253.

Polietilenske cevi su izrađene od ekstrudiranog polietilena visoke gustine.

Unutrašnja obrada predtretmanom CORONA postupkom po EN 253.Uz dodatak antioksidansa, UV-stabilizatora i čađi.
Kao takva izrađena cev je otporna na vlagu, slanu vodu, kiseline i baze.JPG - dimenzije polietilenskih cevi EN 253