AKZ zaštita čeličnih cevi › Sačmarenje čeličnih cevi


Mašinsko sačmarenje čeličnih cevi do stepena očišćenosti površine Sa 2,5 po DIN 18364, DIN 55928 deo 4, ASTM T. 2200-67. Sačmarenjem su obuhvaćeni prečnici od Ø26,9 do Ø800. Dužina cevi koja se može isačmariti do 12 m.